Les famílies residents en municipis en risc de despoblació es deduiran 300 euros en la renda, als quals se sumaran 120 en cas de tindre una filla o fill, 180 per dos i 240 per tres

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el projecte de Llei de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat de 2021, que se sotmet a informació pública, contempla la creació d’una deducció autonòmica per a les persones que residisquen en municipis en risc de despoblació, que oscil·larà entre els 300 i els 540 euros per contribuent, depenent dels fills i filles a càrrec seu.

El president, que ha mantingut una reunió amb el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha explicat que el text contempla altres canvis en la fiscalitat “que tenen com a objecte millorar la vida de les persones” i que, tal com ha precisat, beneficien a les persones afectades per ERTO que han rebut l’ajuda addicional de 150 euros de la Generalitat, a les persones que realitzen donacions relacionades amb la COVID-19, a dones víctimes de violència de gènere i a estudiants de les carreres universitàries de major experimentalitat.

En concret, s’arbitra per a les persones que residisquen en municipis despoblats o en risc de despoblament una deducció de 300 euros, quantitat es veurà incrementada en 120 euros si les famílies tenen una filla o fill, en 180 euros si es tenen dos i en 240 si es tenen tres, de manera que una família nombrosa podrà beneficiar-se d’una deducció de fins a 540 euros.

D’aquesta manera el Consell compleix amb els acords en el seminari de govern celebrat a Montanejos, en el qual es va aprovar l’objectiu de l’establiment d’un nou escenari de tributació autonòmica en zones despoblades o en perill de despoblament.

A més, amb el propòsit de lluitar contra la despoblació, s’introdueix com a novetat que els serveis de transport regular d’ús especial, com ara el transport escolar, universitari, laboral o de determinades persones usuàries de serveis socials, puguen ser utilitzats per altres usuaris i usuàries.

L’objectiu és atendre els problemes de desplaçament i mobilitat dels qui habiten en zones rurals o de difícil accés garantint, al mateix temps, una major economia de mitjans.

A més d’aquestes actuacions contra el despoblament, la Llei de Mesures també inclou els compromisos adquirits pel Consell per a la protecció de les dones víctimes de violència de gènere i per a minimitzar els efectes de la COVID-19, com ara les ajudes a les persones treballadores, el foment de l’activitat econòmica i la investigació, així com la protecció del medi ambient i del sistema de salut.