Va passar per Comissió d’Hisenda aprovar la cinquena modificació del pressupost de l’any 2023 fruit de l’increment dels diners que han resultat de la liquidació del 2022

La regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós ha manifestat que “fruit de les negociacions de Xàtiva Unida s’han millorat les partides destinades a parcs i jardins, accessibilitat i cicle hidràulic. Ara demanem valentia per a executar aquests diners i que no es queden en paper mullat, ja que és l’oportunitat de millorar el que nosaltres considerem serveis bàsics”, ha afegit. 

Recentment, va passar per Comissió d’Hisenda aprovar la cinquena modificació del pressupost de l’any 2023 fruit de l’increment dels diners que han resultat de la liquidació del 2022. Xàtiva Unida pensa que no es pot retardar més la redacció d’un projecte d’intervenció per a la renovació integral de la xarxa de proveïment d’aigua potable i clavegueram amb diagnosis, cronologia i cost de les actuacions per fases. També que les intervencions tant en accessibilitat d’edificis públics o via pública, com d’espais familiars no poden deixar de ser constants i estar presents en tots els pressupostos. 

Amorós ha conclòs manifestant que “no anem a parar d’exigir que es materialitze el que s’ha promés, i ens oferim a treballar colze a colze perquè les licitacions d’aquests contractes estiguen preparats al més aviat possible. Sabem que el punt feble d’aquest govern és l’execució, aprovar les coses en paper és molt sofrit”.