El grup municipal assegura que el govern local s’allunya de treballar cooperadament per gestionar els impactes de la crisi de la COVID-19

En el plenari ordinari celebrat passat dissabte, i segons informa mitjançant nota de premsa Xàtiva Unida, van votar a favor del tràmit per a l’aprovació del compte general de l’any 2019. Des d’aquesta formació política el regidor Alfred Boluda va afirmar que tot i el vot favorable, “necessàriament s’han d’assumir les recomanacions d’intervenció i secretaria, sobretot les relatives a la improcedència del pagament de productivitats a determinats treballadors de l’ajuntament; contractacions irregulars en esports; i, sobretot, actualització i manteniment de l’inventari de béns municipals, ja que està totalment desfassat”.

Pel que fa al punt encaminat a reconèixer els serveis municipals d’arqueologia en l’ajuntament de Xàtiva, declaren que no entenem el perquè s’ha tardat tant en formalitzar la situació d’un servei que ja existia a l’ajuntament, tal i com va explicar l’arqueòleg municipal en la comissió.

En quant al punt adreçat a la cessió d’ús de la Casa de la Joventut des de la Conselleria d’Hisenda a l’ajuntament de Xàtiva el regidor Hèctor Cuenca indicà que “s’alegren de la cessió de la titularitat de la casa de la joventut a l’ajuntament de Xàtiva. Pel que fa a la moció presentada per Cs sobre les ajudes adreçades al sector de la pirotècnia, indicaven que “és el moment de reformular i compensar tots els sectors al voltant de la festa”

Finalment, Miquel Lorente en la seua intervenció sobre la moció referent al “fenòmen okupa” presentada per Cs, Lorente assegurà que es trobà a faltar l’aportació de dades per part del regidor Juan Giner. A més a més, Xàtiva Unida presentà la seua predisposició per votar a favor del Pla Municipal contra l’Okupació sempre i quan en el proper pressupost municipal de 2021 s’incloga una partida econòmica vinculada a l’adquisició d’habitatge públic perquè aquest puga ser ofertat en règim de lloguer. Una proposta que Ciutadans va rebutjar.