La formació xativina va presentar propostes per a que s’apliquen bonificacions en el pagament dels impostos i taxes municipals

Xàtiva Unida informa que ha registrat una sèrie de propostes per tal de que els impostos i taxes municipals per a l’any 2021 incloguen una sèrie de mesures destinades a establir criteris verds en el seu cobrament. Segons Xàtiva Unida, aquestes propostes busquen que la ciutat s’adapte a la nova realitat i es pose al capdavant de les polítiques d’emergència climàtica.

La primera de les propostes fa referència a la taxa d’aigua potable, passant de l’actual diferenciació en dos trams, separats pel consum de 24 metres cúbics trimestrals a una tarifació en tres trams, separats pels consums de 36m3 i 75 m3 trimestrals. D’aquesta manera, una gran part de la població voria reduïda la seua taxa, mentre que els grans consums haurien d’aportar més recursos. 

Una altra de les propostes fa referència a l’aplicació de bonificacions en l’impost de construccions per a aquelles obres que busquen millorar l’eficiència energètica dels habitatges, com per exemple la instal·lació d’elements aïllants, sistemes de calefacció eficients o sistemes d’autoproducció d’energia. 

D’altra banda, també es proposa que els vehicles elèctrics i híbrids tinguen una bonificació en el pagament de les taxes i lloguers en els aparcaments públics de la ciutat. 

Per últim, Xàtiva Unida ha proposat bonificar a les empreses locals que adopten mesures per a reduir les emissions contaminants, com l’autoproducció d’energia, l’establiment de plans de transport dels treballadors i treballadores o la venda de productes sense envasar.