Han publicat un nou butlletí monogràfic amb el balanç de la legislatura

Aquestes propostes es van traslladar al veïnat en l’encontre “Amor pel Nucli Antic” que es va celebrar el divendres passat a la seu de CCOO al C/ Corretgeria. 

La candidata de Xàtiva Unida, Amor Amorós, va explicar la proposta de crear Consells de districtes i regidors responsables de cada districte en què es divideix territorialment la ciutat. La mesura asseguraria un contacte i el coneixement de primera mà de les necessitats i problemàtiques que tenen els diferents barris i canalitzaria totes les comunicacions en una mateixa persona de referència. 

En aquest encontre va sorgir la preocupació per l’estat de la xarxa de l’aigua, per l’excés de trànsit rodat, els problemes de convivència a la zona de la plaça del mercat, la falta de serveis, la falta de participació i la precarietat en què es troba el mercat municipal. 

En aquest sentit, Xàtiva Unida va anunciar que el seu programa electoral contempla mesures com elaborar un Pla director de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable i clavegueram amb una determinada cronologia i fases d’actuació prioritzant les xarxes més velles de la ciutat i reduir el trànsit del carrer Corretgeria mitjançant l’aplicació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i millora de l’entorn, fent d’aquest carrer un espai més amable per als vianants. 

Per altra banda, Xàtiva Unida ha llançat un nou butlletí monogràfic amb el balanç de la legislatura. A partir de demà dimarts començarà el repartiment del nou butlletí per les bústies i a les xarxes socials.