Miquel Lorente: “volem situar en l’agenda del govern la millora de les condicions dels serveis municipals a Bixquert”

Els membres del grup municipal de Xativa Unida han mantingut diversos contactes amb el veïnat de Bixquert per situar les necessitats més importants d’aquesta zona del municipi. En aquest sentit, segons el regidor Miquel Lorente, s’ha assenyalat que “el nivell d’atenció en la millora i manteniment dels serveis municipals a Bixquert és molt millorable, i per això instarem en proper plenari a què s’aprove l’elaboració d’un Pla de Millora per a Bixquert que compte amb una línia pressupostària pròpia”.

Entre les línies d’actuació que conformen la proposta de Xàtiva Unida que es sotmetrà a votació el dissabte vinent, cal assenyalar la posada en marxa d’un Pla Territorial Municipal enfront d’Emergències actualitzat i que pose un important èmfasi en l’entorn de Bixquert. Per a Xàtiva Unida “tots els serveis municipals, cossos de seguretat i veïnat de la zona ha de conèixer les possibles situacions d’emergència a les que es poden enfrontar com ara incendis forestals, inundacions… I com s’ha d’actuar d’una manera coordinada i eficient”

Segons indiquen des de XU, una de les prioritats que es consideren com a preferents per part del veïnat associat de Bixquert és la renovació dels contenidors de recollida de residus sòlids, la intensificació de la seua neteja, l’ampliació dels punts de recollida selectiva i el reforç de les actituds responsables en matèria de reciclatge.

D’altra banda, després de molts anys, des de Xàtiva Unida s’entén que “la delegació municipal de l’entorn tecnològic no pot continuar de braços plegats i ha de garantir una mediació amb el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i amb els ens competents en l’àmbit de les telecomunicacions per millorar el servei de repetidor de TV en la zona de Bixquert”. A més, segons Lorente, la moció també contempla “la necessitat d’acompanyar i informar des de l’ajuntament de Xàtiva a l’Associació de Veïns i Veïnes de Bixquert a l’hora de cercar solucions factibles per millorar l’accés a internet entre el veïnat”.