Entre les mesures que proposa Xàtiva Unida destaca la millora en les piscines municipals, avançant la seua obertura i endarreriment de la clausura

En els darrers cinc anys s’han produït diverses onades de calor a causa de l’escalfament del planeta i el canvi climàtic. A més, Xàtiva, per les seues condicions geogràfiques, és una de les ciutats on majors registres de temperatura trobem cada any. 

Per reduir els efectes de la calor excessiva, Xàtiva Unida impulsarà una sèrie de mesures per fer front a les noves condicions climàtiques del s. XXI. Aquestes propostes han de ser transversals i afectaran els horaris dels edificis municipals, noves infraestructures, arquitectura, disseny de places i jardins, en resum, un canvi d’òptica en tots els àmbits. 

Entre les mesures que proposa Xàtiva Unida destaca la millora en les piscines municipals, avançant la seua obertura i endarreriment de la clausura, ampliant horaris i obertura durant la fira. 

A conseqüència de la forta demanda dels Xativins que es veuen abocats a utilitzar les piscines de les pedanies, Xàtiva Unida planteja reformar la piscina Murta i construir altra en la part nord-est de la ciutat. Aquesta, formaria part de la rehabilitació del Molí de Serrampedra com un complex multiesportiu amb un saló de conferències, gimnàs, sala de CrossFit i Spinning, que donarà servei esportiu a aquesta part de la ciutat. 

Altres propostes per a combatre la calor són la redacció d’un pla d’emergències per onades de calor, la creació de refugis climàtics mitjançant l’ampliació d’horaris d’instal·lacions municipals que compten amb refrigeració; la renaturalització de la ciutat, amb més verd i menys asfalt, la restauració d’àrees fluvials i una xarxa d’espais ombrejats, per tal de reduir les temperatures. 

Segons Andrés Garcia, enginyer tècnic agrícola i núm. 5 de la candidatura de Xàtiva Unida “Una ciutat no és ciment i asfalt. Una ciutat és un espai on les persones que hi habiten interaccionen entre elles i amb l’entorn, i dins d’aquest entorn trobem la climatologia”.