“La neteja en els carrers i places de la ciutat és molt millorable i cal fer un esforç per aconseguir-ho des de la conscienciació ciutadana però sobretot des de la gestió municipal”

Segons una nota de premsa de Xàtiva Unida, la neteja en els carrers i places de la ciutat és molt millorable i cal fer un esforç per a aconseguir-ho des de la conscienciació ciutadana però sobretot des de la gestió municipal. El contracte de neteja viària de la ciutat és un dels més importants en l’àmbit municipal i ara que s’està plantejant un nou plec de condicions s’ha de pensar en com millorar el resultat, perquè hi ha marge de millora.

Segons indiquen, s’han registrat 4 preguntes sobre el tipus de servei i freqüència de neteja que s’està realitzant en les zones d’oci nocturn, en els polígons industrials, en parcs i jardins i en les zones d’ús permanent de la ciutat com són les zones de vianants i places.

Xàtiva Unida va fer les preguntes el passat dijous a la comissió de foment, però la contestació es farà al plenari de demà, ja que segons el president eren coses molt concretes i específiques.

Xàtiva Unida afirma que la sensació general en la ciutadania és d’acumulació de brutícia en moltes zones de la ciutat, per tant, cal analitzar les actuacions que s’estan fent fins ara per plantejar millores en l’actual planificació. Més enllà de la campanya de sensibilització anunciada per la Regidoria de Medi Ambient, el desplegament del nou contracte de neteja de la ciutat hauria de permetre intensificar la neteja i el manteniment dels carrers, les places, els parcs i els elements urbans de tots els barris de la ciutat, a més de resoldre les incidències detectades i millorar el seu estat.

En paraules de la regidora Amor Amorós “Volem que la ciutadania puga gaudir d’un espai públic de qualitat per poder desenvolupar la seua vida quotidiana de la millor manera possible”. “Xàtiva Unida veu imprescindible millorar l’espai públic intensificant la neteja en els punts calents identificats pels veïns, incrementant el personal i l’adquisició de maquinària més sostenible i menys sorollosa, incrementant la neteja de pintades, grafits, adhesius, xiclets i papereres, augmentant la neteja dels exteriors dels contenidors i preveient la renovació d’elements del mobiliari urbà”.