Miquel Lorente: “És injust cobrar un IBI que no es correspon amb el valor actual dels habitatges de la ciutat”

Segons indiquen des de Xàtiva Unida, un any més es mantindrà la pujada de l’IBI aprovada durant aquesta legislatura a la ciutat. 

Des del col·lectiu expliquen que poc després de les passades eleccions municipals el govern del PSOE apujava els impostos municipals (IBI) pel bon moment econòmic que vivia la ciutat. Ara fa mesos, des de Xàtiva Unida, es registrà un document que contenia una proposta encaminada a una reducció del tipus de gravamen sobre el valor cadastral passant del 0’59% al 0’55% per als béns immobles d’urbana residencials de la ciutat. Una baixada d’impostos que implicaria una mitjana d’estalvi en el rebut de l’IBI entre 46,88 a 50 euros per unitat fiscal de caràcter residencial.

Tanmateix, aquest estalvi no implicaria una reducció d’ingressos per oferir uns serveis municipals de qualitat perquè s’hagués vist compensat amb un ingrés molt més progressiu mitjançant l’aplicació de tipus de gravamen diferenciats sobre el 10 per cent dels béns immobles del terme municipal que per cada ús (Magatzem/estacionament, comercial, oci i hostaleria, industrial, sòl sense edificar…)  tinguen un major valor cadastral. 

D’altra banda, el portaveu municipal de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, ha assenyalat que “insistim en la necessitat de què els socialistes impulsen una nova valoració general del cadastre. La Ponència sobre els valors dels béns immobles de Xàtiva es va fer en 2005 amb efectes de 2006 en un mercat immobiliari totalment disparat a l’alça. D’allò ja han passat més de deu anys sent aquest el termini que marca la Llei per a realitzar una nova valoració cadastral. Les valoracions de 2005, encara que amb rectificacions parcials que s’han fet són injustes. A més, la valoració de 2005 ja en el seu moment comptava amb importants punts febles que s’han mantingut i agreujat amb el pas del temps com ara la determinació dels àmbits de rústica i urbana”. L’IBI en l’actualitat suposa un terç del Pressupost Municipal.

A més, per a Xàtiva Unida, la nova fórmula d’aplicació de la taxa de l’aigua per consums no està responent a l’objectiu proposat. De fet, els resultats econòmics per a la ciutadania no estan sent positius i en aquests moments no ens consta cap indicador que reflexe un ús més racional de l’aigua. Per tot açò, en la proposta presentada pel Grup Municipal de Xàtiva es planteja una nova aplicació per consums més raonable i sostenible en termes ambientals i impositius. Malgrat tot, aquesta proposta ha estat rebutjada. Així com la totalitat del document proposat per Xàtiva Unida.