La inversió realitzada per l’Ajuntament fins ara ascendeix a quasi 65.000 euros

Xàtiva Unida ha fet públic el cost del betlem monumental de 2020 per tal d’informar a la ciutadania sobre la utilització dels recursos públics. A dia de hui, el cost del betlem ascendeix a 64.711,57 euros. 

Aquestes dades s’han extret a través de les contractacions realitzades amb decrets d’alcaldia, però des de Xàtiva Unida adverteixen que encara podrien incrementar-se d’ací a que es tanque l’exercici econòmic 2020 amb la contractació de nous serveis o amb el pagament de factures per vies diferents als decrets.

A Xàtiva Unida consideren que aquesta informació s’hauria de fer pública per part de l’equip de govern, però han decidit publicar-la ja que l’actual equip de govern no ha establert els canals suficients per a que aquesta informació arribe a la ciutadania. Cal recordar que l’any passat Xàtiva Unida ja va sol·licitar la publicació del cost desglossat del betlem de 2019 i aquestes dades no solament no es van fer públiques, sinó que ni tan sols es van facilitar als grups polítics de l’ajuntament.