El grup municipal preguntarà pels problemes al departament de recursos humans per a cobrir les baixes de personal

Xàtiva Unida ha denunciat que la falta d’empenta al departament de recursos humans afecta directament a la justificació de subvencions i es tradueix en la pèrdua d’oportunitats per a la ciutat.

En el plenari de demà, Xàtiva Unida preguntarà pels problemes al departament de recursos humans per a cobrir les baixes de personal i que tenen com a resultat la minoració en subvenció de fins al 70% de la quantitat concedida en programes tan delicats com els destinats a la millora de la salut mental.

La regidora de Xàtiva Unida, Amor Amorós, va preguntar en la comissió de règim interior el motiu de no cobrir les baixes de llarga duració dels tècnics responsables de les demandes de subvencions, el que, segons Xàtiva Unida, es tradueix en la pèrdua d’oportunitats per a la ciutat.

Segons explica la formació d’esquerres, en la comissió sociocultural d’aquest mes de maig, la regidora de Cultura Raquel Caballero va deixar constància de la dificultat que està trobant en el seu propi equip de govern per a cobrir les baixes del seu departament, qüestió que està afectant directament en la redacció d’un projecte de millora del castell per a poder accedir als fons europeus.

Xàtiva Unida va traslladar la pregunta sobre el personal a la comissió de Règim Interior i Reig no va aclarir a què és degut el retard en el departament de cultura, afirmant que no és una dificultat específica d’eixe departament sinó que és la tònica de tots els departaments. No és un problema de pressupost sinó de no disposar de borses de personal.

En la Junta de Govern d’aquest dilluns s’aprovà la minoració de 2 subvencions al departament de Benestar Social, en concret la destinada al SASEM (Servei d’Assessorament i Seguiment de la Malaltia Mental) que dels 31.000 € concedits es minora en 21.700 € perquè la borsa de personal de treball social està esgotada.

En Paraules d’Amorós “Aquest equip de govern es creix quan parla de gestió, però la realitat és que està perdent subvencions i tornant les concedides precisament per la falta de gestió, incapaços de buscar alternatives, com s’ha fet en altres ocasions, per exemple, signant convenis per a utilitzar borses d’altres Ajuntaments o Mancomunitats”.