En la comissió de seguiment del Pla Millennial, el regidor Hèctor Cuenca va demanar l’equiparació salarial de les persones contractades pel programa Empuju amb el funcionariat municipal i l’augment de les retribucions i de la duració de les beques experiència 

El dilluns passat, Xàtiva Unida va demanar en la comissió de seguiment del Pla Millennial d’ocupació juvenil, que les persones joves que treballen per a l’ajuntament cobren el mateix que els funcionaris que realitzen les mateixes funcions. Segons indica la formació d’esquerres, aquesta diferència es deu al fet que l’ajuntament aplica un coeficient reductor a les retribucions del personal contractat per programes. Segons el regidor Hèctor Cuenca “Aquesta reducció de salaris afecta fonamentalment a les persones joves contactades pel programa Empuju i pels programes d’inserció, que són fonamentalment dones, per la qual cosa també s’amplia la bretxa salarial dins l’ajuntament”.

XU també va proposar que les beques experiència, amb una duració de sis mesos i unes retribucions de 600 € bruts es puguen bé allargar en el temps o bé augmentar les seues retribucions.

Segons expliquen des de Xàtiva Unida aquestes millores són possibles pressupostàriament, ja que les accions amb major dotació econòmica del pla no s’han fet.

Per al regidor Hèctor Cuenca “el pressupost que estava destinat al pla Millennial i no s’ha gastat s’hauria de reinvertir en l’ocupabilitat de les persones joves i en la millora de les seues condicions de treball. Estem parlant de quasi 200.000 € sense invertir d’un total de 240.000 que hi havia pressupostats”.

Cal remarcar que la principal acció del pla, la creació d’una acceleradora d’start-ups valorada en 180.000 € a càrrec de l’alcalde com a responsable de promoció econòmica no s’ha dut a terme per la impossibilitat d’adaptar la proposta al teixit productiu de la ciutat.