Miquel Lorente: “És injust cobrar un IBI que no es correspon amb el valor actual”

El passat divendres va tindre lloc la Comissió d’Hisenda que s’encarrega d’aprovar amb caràcter previ les ordenances fiscals per a l’any 2021. La proposta exposada per l’equip de govern, conformat per PSOE i Cs, no comptà amb el vot favorable de Xàtiva Unida perquè , segons expliquen des de la formació encapçalada per Miquel Lorente, no contempla en cap moment la petició d’una revisió cadastral al Govern Central per actualitzar l’Impost dels Béns Immobles de la ciutat, com tampoc s’han tingut presents cap de les propostes que, durant el passat mes de juliol, el Grup Municipal de Xàtiva Unida va transmetre a la delegació d’Hisenda i a Alcaldia. 

Tanmateix, des de Xàtiva Unida s’ha assenyalat que “necessàriament cal impulsar una nova valoració general del cadastre. La Ponència de Xàtiva es va fer en 2005 amb efectes de 2006 en un mercat immobiliari amb perspectives alcistes. D’allò ja han passat més de deu anys sent aquest el termini que marca la Llei per a realitzar una nova valoració cadastral. Les valoracions de 2005, encara que amb rectificacions parcials que s’han fet són injustes. A més, la valoració de 2005 ja en el seu moment comptava amb importants punts febles que s’han mantingut i agreujat amb el pas del temps com ara la determinació dels àmbits de rústica i urbana”. L’IBI en l’actualitat suposa un terç del Pressupost Municipal (8.467.300 € per a Urbana i 216.300€ per a Rústica en el vigent Pressupost).

Altres dels motius de la negativa de Xàtiva Unida son que es manté la pujada de l’IBI aprovada per PSOE i Cs, l’increment previst del preu del nínxol en el cementeri municipal fins a un 4% més, la no realització d’un estudi sobre l’impacte de gènere i la inexistència debonificacions per a les persones més vulnerables en la taxa de l’aigua.