El regidor Hèctor Cuenca apunta que “ ja és hora de deslligar les polítiques d’accés a l’habitatge dels serveis purament assistencials”

Una de les conseqüències de la crisi derivada de la Covid-19 que ja està manifestant els seus efectes és l’agreujament del problemes d’accés a l’habitatge. A pesar de la davallada econòmica general el preu mitjà dels habitatges s’ha encarit durant la pandèmia, xifrant-se en una mitjana de 7 anys i mig de salari íntegre el cost d’un habitatge. Aquest problema s’agreuja en un moment en el que aquest dret, emparat per la constitució, es fa més necessari que mai per tal de protegir-se del contagi o de poder conviure en un espai digne durant els períodes de confinament.

En aquest sentit, Xàtiva Unida ha proposat la creació d’una Oficina Local d’Habitatge, una eina que serviria per a unificar en una finestreta única tota la informació sobre les actuacions i ajudes econòmiques sobre habitatge impulsades per la Generalitat i aquelles que puguera impulsar l’Ajuntament. En aquesta oficina es concentrarien els serveis ja existents, dependents actualment de Benestar Social, com puguen ser les ajudes d’emergència per a les persones en risc de desnonament, així com aquells que hauria d’impulsar l’ajuntament. Per a Xàtiva Unida els serveis mínims que hauria d’oferir aquesta oficina serien els següents:

– Gestió de les ajudes d’emergència per a persones que no poden pagar el lloguer o estan en risc de desnonament, mediació entre propietaris i llogaters per tal d’evitar-lo, així com la recerca d’alternativa habitacional en cas de que aquest es produïsca.

– Informació, assessorament i suport en la tramitació de les ajudes autonòmiques per a l’accés a l’habitatge jove i altres similars.

– Informació sobre l’accés a l’habitatge de protecció oficial.

– Informació, assessorament i suport en la tramitació de les ajudes autonòmiques per a rehabilitació d’habitatges.

En aquest sentit, el regidor Hèctor Cuenca planteja que “ja és hora de deslligar les polítiques d’accés a l’habitatge dels serveis purament assistencials.”