Aquesta actuació permetrà eliminar l’excés de nitrats presents a l’aigua mitjançant un tractament biològic, aconseguint així la seua potabilització

La Plataforma de Contractació del Sector Públic va publicar fa uns dies el plec de condicions per a optar a la licitació de les obres d’adequació del sistema de subministrament d’aigua del Carraixet per a la seua potabilització, per valor de 206.864 euros. 

El projecte busca la definició de les obres necessàries per a la construcció a la zona del dipòsit del Carraixet d’una nova Estació de Tractament d’Aigua Potable amb un sistema d’eliminació de nitrats mitjançant tractament biològic. 

La solució adoptada permetrà, després de la captació d’aigua al pou del Carraixet i de la seua transmissió al dipòsit, la impulsió des d’aquest punt fins a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable on es realitzarà l’eliminació de nitrats, el nivell dels quals es mesurarà contínuament a l’eixida del dipòsit. El tractament biològic transformarà aquests nitrats en nitrogen gas inodor i innocu. 

El tractament de l’aigua es farà amb un sistema tipus «ronyó», és a dir, l’aigua s’impulsarà des del dipòsit a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable, on es tractarà i es retornarà al mateix dipòsit. D’aquesta manera no seran necessàries les derivacions d’entrada i eixida de les conduccions d’impulsió. La bomba serà submergible i s’ubicarà a l’interior del dipòsit, que s’haurà de buidar per a la seua instal·lació. 

Aquestes obres per a la col·locació de la nova estació de tractament d’aigua potable, la qual es col·locarà al costat de l’actual dipòsit, permetran solucionar el problema de l’excés de nitrats a l’aigua de la zona, el que suposava l’incompliment dels nivells marcats per la legislació de Salut Pública en aquesta àrea residencial. D’aquesta manera la desnitrificadora podrà tractar un cabal de fins a 150.000 litres d’aigua al dia. El temps per a l’execució serà de 3 mesos a partir de l’adjudicació del contracte.