El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha decidit desestimar el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha informat que haurà de fer front al pagament d’una nova sentència que suposarà el pagament a FCC, Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (actualment FCC Medio Ambiente), de quasi 250.000 euros per la liquidació d’un contracte sobre la recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, en el període 2002-2012. 

El regidor d’Economia de Xàtiva Ignacio Reig, ha explicat a grans trets perquè, la secció quinta de la sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha decidit desestimar el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Xàtiva, que l’obliga a pagar prop de 250.000 euros a l’empresa FCC. Una sentència que implica el pagament immediat per tal d’evitar l’increment d’interessos.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana assenyala una mala praxis en la gestió del contracte ja que, en la seua exposició, assegura que es va desenvolupar un comportament que va vulnerar la confiança entre ambdues parts, i que s’incorreria en incongruència si s’haguera considerat transcendent l’existència de la modificació contractual.