La campanya, promoguda per les UPCCA de la Comunitat Valenciana, se centra especialment en la joventut tenint en compte la perspectiva de gènere

Xàtiva s’ha unit a la campanya amb motiu del Dia Mundial Sense Alcohol promoguda per les Unitats de Prevenció de Conductes Addictives de la Comunitat Valenciana que va començar ahir dimarts. 

La campanya de les UPCCA se centra especialment en la joventut, tenint en compte la perspectiva de gènere. El consum d’alcohol des d’una edat primerenca és una pràctica social permesa i inclús exigida en certs cercles d’iniciació social. Per aquest motiu cal responsabilitzar a les famílies de la importància d’educar a casa i de sensibilitzar per tal d’ensenyar els perills associats al seu consum. 

Segons dades de l’última enquesta d’ESTUDES, 7 de cada 10 estudiants d’entre 14 i 18 anys asseguren haver begut en l’últim any, mentre que 5 de cada 10 manifesten haver-ho fet en l’últim mes, el que suposa una xifra pròxima al milió de joves. L’edat mitjana d’inici del consum d’alcohol se situa en els 14 anys, mentre que la mitjana del consum setmanal es produeix als 15,2 anys. 

A Espanya joves no perceben risc en l’ús d’alcohol, sent considerat el seu consum poc perillós en comparació amb altres substàncies. Ací radica la importància de fer campanyes dirigides a la joventut per posar fre a les conseqüències que l’abús de l’alcohol està tenint en la societat.