L’objectiu d’aquesta campanya és oferir una informació clara, objectiva i realista sobre l’ús i abús de substàncies 

L’Ajuntament de Xàtiva tornarà a realitzar per tercer any, mitjançant la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), la campanya de reducció de riscs associats al consum de drogues durant la Fira d’Agost amb la col·laboració de l’ONG Controla Club, el Consell de la Joventut de Xàtiva i la Policia Local.

Aquesta campanya es va veure interrompuda els dos darrers anys a causa de la pandèmia Covid-19, i es reprendrà ara amb l’eslògan «Jo controle. Jo sóc la festa», amb la intenció d’apel·lar a la responsabilitat individual per tal de cuidar de la pròpia salut moderant el consum i gaudint de l’oci nocturn de la manera més saludable possible.

Per a la seua execució està prevista la col·locació d’un estand informatiu prop de la zona d’oci nocturn juvenil situada al Jardí de la Pau per motiu de la celebració del festival Al Ras (del 14 al 19 d’agost), i així promoure una major participació de la població juvenil de la localitat.

Les activitats a desenvolupar seran principalment d’informació i orientació dels riscs associats al consum de drogues, principalment l’alcohol, del qual s’explicarà com mesurar el consum i diferenciar l’ús de l’abús. Entre les actuacions destaca el lliurament de materials informatius sobre drogues i divers marxandatge per recolzar la campanya, proves gratuïtes de mesura d’alcohol en aire per a qui tinga pensat conduir, ulleres de simulació d’efectes visuals de drogues, exposició de cartells preventius i jocs interactius amb preguntes sobre el consum de substàncies.

L’objectiu d’aquesta campanya és oferir una informació clara, objectiva i realista sobre l’ús i abús de substàncies – especialment sobre l’alcohol-, desmentir les creences errònies sobre les drogues i promoure una reducció del consum problemàtic d’aquestes, així com afavorir les conductes saludables, de responsabilitat i sentit comú en les decisions de la joventut.