Amb aquesta delegació de competències, els projectes en marxa superen els 8 milions d’euros d’inversió

La Conselleria d’Educació ha cursat la proposta per a la delegació de competències en l’Ajuntament de Xàtiva, per tal de dur a terme l’actuació de reforma integral de l’edifici del Col·legi Attilio Bruschetti, un dels centres educatius més singulars i antics de la ciutat. Aquesta delegació de competències es va sol·licitar el 16 de setembre de 2019 i havia estat reivindicada amb insistència per part de la comunitat educativa del centre. 

Per a la realització d’aquesta actuació, s’habilita un finançament de les obres amb un import de 880.259,46 euros, que l’Ajuntament de Xàtiva rebrà de la Generalitat. Aquest finançament constitueix un import global dels contractes que l’integren. L’aportació de la Conselleria d’Educació es divideix en dues anualitats; a raó de 50.000 euros per a 2023 i la resta, 830.259,46 euros, per a 2024. 

Les millores que es duran a terme a l’Attilio Bruschetti abastaran tant a l’edifici principal com al secundari. L’edifici principal té més de seixanta anys d’antiguitat, havent estat reformat en diferents ocasions. La conservació d’aquest, des del punt de vista estructural, és bona, encara que els materials, mostren desperfectes a la part de paviments i parets. Així mateix, també mostra carències funcionals que es pretenen resoldre amb les obres plantejades. 

L’edifici principal, de tres plantes, no té ascensor. Per tal de resoldre aquesta necessitat, es planteja la inclusió d’un ascensor que ocuparia un espai dins de les aules centrals orientades a l’est i què comptaria amb accés des de l’exterior d’aquestes. A planta baixa es planteja una redistribució dels usos, desplaçant el menjador a l’aula orientada a nord, i passant aquesta a l’anterior espai ocupat pel menjador. Aquesta proposta comporta el redisseny de la cuina, ampliant-la i establint una comunicació directa amb l’espai per a menjar. 

Respecte a l’altre edifici, la intervenció busca resoldre els problemes de superfície actuals. Per a allò s’estableix un corredor adherit a la seua façana nord, amb un únic accés, i s’amplia la superfície de les aules absorbint l’espai obert situat front a la pista de futbet. Els banys es desplacen per situar-se al costat del corredor plantejat. Amb aquesta redistribució, la superfície de les aules augmenta, especialment de les situades al centre i a l’esquerra. Per altra banda, s’adequaran els espais necessaris per a albergar una aula de primer cicle d’educació infantil, de 2 a 3 anys. 

En resum, a l’edifici principal s’instal·larà un ascensor per millorar l’accessibilitat a plantes superiors, es reformarà i ampliarà la cuina, es renovarà la instal·lació elèctrica, els paviments i la fusteria metàl·lica, i es col·locaran falsos sostres a totes les aules. Les actuacions que es duran a terme a l’edifici secundari seran la reestructuració de la planta, la reforma dels banys, la renovació de la instal·lació elèctrica i de la fusteria metàl·lica, i la substitució de l’actual caldera de gasoil per una de gas. 

Amb la inversió en aquest centre educatiu, la quantitat total que fins al moment destina la Generalitat Valenciana a Xàtiva a través del Pla Edificant, supera els 8 milions d’euros.

El Col·legi Attilio Bruschetti de Xàtiva és un centre educatiu que es caracteritza pel seu plantejament pedagògic que estén l’activitat docent més enllà de l’aula, utilitzant el pati i l’entorn enjardinat que disposa. En 2020 es va construir un pavelló polivalent, projecte elegit en el marc dels pressupostos participatius de 2017.