Es reposarà una de les bombes principals que dóna alimentació al dipòsit del Bellveret

La Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Xàtiva va tractar el dilluns passat la proposta d’adjudicació per a la reposició d’equips de bombeig en la sala d’impulsió d’aigües potables. 

Es tracta d’unes obres de millora i renovació d’equips amb un cost superior als 40.000 euros i que han estat adjudicades a l’empresa Aqlara. Aquests equips han ultrapassat sobradament la seua vida útil, sent necessària la seua reposició per tal de millorar les característiques hidràuliques i el seu rendiment. 

La principal intervenció suposa la renovació d’una de les bombes principals, la qual dona alimentació durant moltes hores al dia al dipòsit del Bellveret. La nova bomba permetrà bombejar fins a 80 litres per segon, el que donarà una 

major seguretat i estabilitat al sistema d’alimentació d’aigua potable als dipòsits de Sant Josep i del Bellveret. Escoltem el regidor d’Aigües Potables Ignacio Reig: