Els treballs comptem amb un pressupost de més de 43.000 euros i consten de la millora del rendiment volumètric i l’adequació de materials

L’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat la renovació de la xarxa d’aigua potable en l’Avinguda Selgas, amb uns treballs que van començar la setmana passada i que compten amb un pressupost de 43.057 euros. Aquesta intervenció té com a objecte la reposició de la xarxa de distribució d’aigua potable en l’Avinguda Selgas per tal de millorar el rendiment volumètric del sector núm. 2, minimitzant el consum no registrat i adequant els materials a la normativa vigent. 

L’actuació consisteix en l’execució d’una conducció de fosa dúctil de 40 a 75 metres de longitud i de 200 mm de diàmetre per vorera, amb un traçat paral·lel a la conducció actual, realitzant les connexions pertinents aigües amunt i avall de la xarxa de distribució. Així mateix, es procedirà a substituir la totalitat de les escomeses existents i la instal·lació d’una vàlvula de seccionament en el tram afectat. La dotació mitjana de consum diari serà d’almenys 300 litres per habitant al dia. 

Cal tindre en compte que la tipologia que caracteritza la xarxa de distribució de Xàtiva és eminentment ramificada en les zones consolidades, i mallada en les zones de nova urbanització, dividint-se en cinc sectors diferenciats segons el dipòsit de distribució que alimenta a la xarxa. Aquesta actuació té lloc a la xarxa núm. 2 al nucli de la ciutat. Escoltem al regidor d’aigües potables, Natxo Reig: 

En el pressupost de l’any 2024, l’Ajuntament de Xàtiva ha pressupostat inicialment 960.000 euros per a la millora del cicle hidràulic de l’aigua, el que suposa la xifra més alta de la història en aquesta partida, i la qual es veurà augmentada amb incorporacions de romanent al llarg del present exercici.