Les obres han comptat amb un pressupost de 13.866,84 euros

L’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat la renovació de la xarxa d’aigua potable a la pedania de Sorió. L’actuació ha consistit en la substitució d’un tram de més de 110 metres de longitud, realitzant una rasa per a soterrar la nova conducció i construint 5 nous pous de registre amb vàlvula de seccionament. La nova canonada instal·lada és un tub de polietilé de 90 mm. Les obres han comptat amb un pressupost de 13.866,84 euros. 

El regidor de Cicle Hidràulic, Ignacio Reig, ha explicat que es tracta d’una renovació integral de tota la conducció d’aigua amb materials més moderns i amb més seguretat que la que hi ha ara mateix. L’escoltem: