Segons ha expressat el regidor de Mobilitat Juan Giner: «Aquesta disminució respon a la voluntat política davant la demanda ciutadana»

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat el decret mitjançant el qual es modifica el quadre d’infraccions relatiu a les normes de circulació comeses en vies urbanes respecte a l’ordenança fiscal reguladora de l’estacionament de vehicles en la via pública (l’ORA), rebaixant la sanció dels 80 als 60 euros, el que suposa un descens del 25%. La rebaixa entrarà en vigor a partir de l’1 d’agost.

Segons informen des de l’Ajuntament de Xàtiva, la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local reconeix al municipi tant la potestat reglamentària d’aprovar ordenances pròpies com la potestat sancionadora, encara que aquesta última està molt més limitada a nivell municipal que a nivell estatal o autonòmic. 

En aquest sentit, s’indica que les infraccions molt greus seran sancionades amb un màxim de 500 euros, sent de 200 euros en el cas de les greus i de 100 euros per a les infraccions lleus, com és el cas de l’estacionament d’un vehicle en zona Ora sense ticket o sobrepassant el temps autoritzat. Així, i a partir del proper mes d’agost, aquesta sanció passarà dels 80 als 60 euros, en el cas de la capital de la Costera.