Durant aquesta setmana s’estan visitant els centres de Secundària, Batxillerat i Formació Professional per formar als adolescents en la prevenció de la violència de gènere

L’Ajuntament de Xàtiva ha preparat per a aquesta setmana, amb motiu del dia dels enamorats i a través de la regidoria de Dona i Igualtat, la III edició del projecte «Estima’m bé», per tal de prevenir la violència de gènere entre la joventut. 

L’objectiu d’aquest projecte coeducador és reduir la tolerància de les persones adolescents cap a les agressions en les relacions de parella i afavorir l’aprenentatge d’estratègies de resolució pacífica de conflictes. Està dirigit al conjunt de l’alumnat d’ESO i Batxillerat, entre els 12 anys i la majoria d’edat, i suposa intervenir des del començament de l’adolescència fins a l’inici de l’edat adulta. 

En aquesta III edició de l’«Estima’m Bé» s’incorporen els anomenats Estimòmetres, per poder treballar la igualtat i la lluita contra la violència de gènere. Es tracta d’una estructura de fusta i cartó ploma on apareixen afirmacions bones i dolentes per tal d’identificar què és i què no és una bona estima, materials que passaran a formar part dels centres. 

L’activitat està desenvolupant-se al llarg d’aquesta setmana als centres educatius de Secundària, Batxillerat i Formació Professional de Xàtiva, i compta també amb bústies i targetes amb les quals proposar frases sobre l’estima, el repartiment de marxandatge i la proposta de formar part de la Xarxa de Voluntariat Jove per ser part activa del projecte i convertir-se en «Agent Estima’m Bé». 

A més a més, cal destacar que aquesta campanya també adaptarà els seus materials per als centres d’infantil i de primària.