La inversió al centre augmentarà fins als vora 1,5 milions d’euros degut a l’actualització de preus

La Conselleria d’Educació ha delegat a Xàtiva les competències per a la reforma integral del Centre de Formació Professional de la Costera, una obra dotada amb 1.461.036,96 euros, i per això, aquest dissabte, es portarà al plenari municipal l’acceptació d’aquesta delegació de competències, pas necessari per a poder iniciar tots els tràmits respecte a la licitació del projecte i de l’obra. 

Escoltem a l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. 

Cal indicar que s’ha produït una actualització dels preus a causa de l’increment del cost dels materials en els darrers mesos, ja que les obres tenien un cost inicial d’1,25 milions. D’aquesta manera l’augment del pressupost de les obres serà de vora 250.000 euros. 

Entre les actuacions que es duran a terme es contempla la retirada i substitució de les cobertes de fibrociment, així com la substitució de fusteries exteriors i l’adequació de diversos tallers i aules de la planta baixa amb revestiments i substitució de les instal·lacions existents. 

També es produirà una notable millora pel que fa a l’accessibilitat al centre, assegurant una actuació completa que garantisca qualsevol itinerari accessible des dels accessos i patis fins als espais interiors de l’edifici. En aquest sentit, es millorarà la rampa de l’accés principal, s’habilitarà una entrada accessible per l’accés posterior, se salvaran els accessos a aules i tallers, i s’adaptarà l’accessibilitat als lavabos de la planta baixa, primera i segona planta. 

Altres millores afectaran l’adequació de la vorera perimetral de la façana nord, la formació d’una coberta accessible sobre el bloc que correspon a la cafeteria, la formació d’una marquesina per a l’estacionament de bicicletes i recàrrega de bicicletes elèctriques al carrer acadèmic Maravall, la substitució de la caldera per altra d’alta eficiència energètica amb sistema centralitzat de calefacció, la formació d’una marquesina d’accés al bloc nord pel pati i la substitució de la marquesina d’accés a la cafeteria; i les instal·lacions de zones generals pel que fa al sanejament, baixants i conductors d’electricitat. 

A més a més, també es procedirà a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum amb compensació d’excedents, amb l’objectiu de reduir el consum energètic mitjançant energies renovables i amb altre objectiu secundari amb fins pedagògics.