El projecte de rehabilitació de l’edifici, redactat per l’estudi valencià Epigram, és possible gràcies a les ajudes del Programa PIREP

L’Ajuntament de Xàtiva ha sigut seleccionat per a rebre les subvencions emeses pel PIREP, Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics, un pla creat per incentivar la renovació dels edificis públics de les administracions locals finançat amb els Fons Europeus Next Generation i gestionat pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. 

L’ajuda, valorada en 2,84 milions d’euros es destinarà a la rehabilitació de la casa consistorial ubicada a l’Albereda Jaume I, en un dels eixos verds més significatius de la ciutat junt amb la Glorieta José Espejo, millorant així la seua eficiència energètica i l’accessibilitat. Cal destacar que el projecte, redactat per l’estudi d’arquitectura valencià Epigram i amb personal vinculat a Xàtiva, ha aconseguit la 91 posició d’un total de 699 projectes presentats en tot l’estat espanyol, dels quals sols han resultat beneficiaris els 181 primers. 

Escoltem a l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà: 

Les actuacions que es portaran a terme permetran una reducció del 82% del consum d’energia primària no renovable, contemplant diverses millores energètiques. Hi haurà actuacions de millora de l’envolvent tèrmica, de l’interior i exterior de la façana, i de sòls i cobertes. Es plantejaran actuacions de millora de l’eficiència tèrmica de les instal·lacions com intercanviadors de calor, un sistema de clima d’alta eficiència i l’ús d’energia solar com a principal font d’energia, instal·lant pèrgoles fotovoltaiques. Inclús es contempla la substitució de la màquina hidràulica de l’ascensor per una elèctrica i lluminàries LED de baix consum. 

També es contemplen accions enfocades a millorar l’accessibilitat a la instal·lació amb la modificació de rampes, la instal·lació d’una cabina accessible o la millora de la senyalització, i la millora de l’habitabilitat enfocada a la seguretat contra incendis, la millora davant el soroll, la instal·lació de falsos sostres acústics i el confort lumínic. 

D’aquesta manera, des de l’estudi d’arquitectura Epigram es planteja la millora de l’estructura i el seu entorn mitjançant accions que ressalten i preserven les característiques existents i el seu ambient natural. Les intervencions s’articularan de manera racional i flexible, atenent en tot moment a la integració amb el teixit urbà. S’espera que l’actuació puga estar finalitzada per al primer trimestre de 2026.