L’ajuntament destina 38.900 euros a renovar la flota policial de dues rodes

La plataforma de contracció del sector públic acaba de publicar un anunci de licitació de l’Ajuntament de Xàtiva que consisteix en la proposta d’adquirir quatre noves motocicletes per al parc mòbil de la Policia Local. El pressupost que el consistori destina a aquesta renovació de la flota de vehicles policials arriba als 38.900 euros, provinents de recursos econòmics propis de l’ajuntament. El procediment de licitació estableix un termini de 5 mesos des de l’adjudicació del contracte per al subministrament de les motos per part de l’empresa que resulte adjudicatària. 

El plec d’aquesta oferta pública senyala que les quatre motocicletes hauran de reunir idèntiques característiques, tant pel que fa a potència i cilindrada com en allò que afecta a altres qüestions tècniques, com ara les de l’equipament policial corresponent, pintura, retolació, etc. Els nous vehicles hauran de lliurar-se de manera conjunta per la mateixa empresa adjudicatària. 

A causa de l’antiguitat de diverses motocicletes pertanyents a la flota actual, ha estat necessària aquesta iniciativa de renovació de part de les motocicletes destinades al servei de la Policia Local per a la prestació dels serveis que li són propis. Cal recordar que la Policia Local té atribuïdes les funcions de vigilància de les vies i espais públics, així com les d’ordenar i dirigir el trànsit, protegint persones i béns, per a l’exercici i el compliment dels quals necessita i està dotada d’un parc de vehicles de diferents característiques segons els serveis i 

funcions a realitzar. L’ús de motocicletes policials permet fer un patrullatge més fluid, principalment en funcions de policia de trànsit, si bé també permet fer nombrosos serveis en zones de difícil accés on els vehicles tipus turisme no poden arribar. Escoltem la regidora de Seguretat Pública i Protecció Civil, Xelo Angulo: