Els treballs han consistit en solucionar els problemes d’humitats, la millora de les dependències i climatització

El regidor d’Obres Ignacio Reig ha visitat el Centre de Bombeig d’Aigües Potables de Xàtiva, per tal de comprovar les millores realitzades a la instal·lació després de les obres efectuades amb una inversió de 20.000 euros.

El projecte, que ha efectuat obres en la coberta i ha condicionat les estàncies interiors, respon a la necessitat de donar solució a la problemàtica de les humitats del sostre i les patologies resultats, així com la necessitat de consolidar i mantenir les dependències del seu interior.

Segons informen des de l’Ajuntament de Xàtiva, pel que fa a les humitats, s’ha solucionat la problemàtica sorgida per la obturació del sistema d’evacuació, que estava perjudicat tant per manca de manteniment com per actes vandàlics. En aquest sentit, s’ha traslladat la canalització al perímetre exterior per a evitar que aquestes filtracions no repercutisquen en l’interior de l’edifici.

A més a més, també s’ha actuat en la climatització de les tres estàncies que eventualment solen ocupar els treballadors, així com en la dotació de mobiliari per a un adequat ús i l’actualització de la il·luminació d’emergència, la col·locació de la senyalització pertinent, la instal·lació d’extintors i els treballs de manteniment encaminats a tasques de pintura.