Els treballs estan duent-se a terme per part de l’empresa Global Omnium i permetran anticipar la detecció del virus

L’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat amb l’empresa Global Omnium l’anàlisi de les aigües residuals de la ciutat per tal de determinar la presència i el nivell de concentració de Covid-19. Es tracta d’un sistema pioner que busca donar solució a una de les majors dificultats actuals, com és el temps de tardança en la detecció del total de persones infectades, pel que resulta important anticipar-se el màxim possible en la determinació del virus.

En aquest sentit, el sistema d’alerta primerenca SARS-Analitycs parteix de l’escenari de que el virus és excretat per l’ésser humà, pel que fins a 7 dies abans de tindre símptomes es poden trobar rastre d’ARN del virus en les aigües residuals. La tasca consisteix en prendre periòdicament mostres d’aquesta aigua residual, per a posteriorment transportar-les i analitzar-les al laboratori. Una vegada en el laboratori es procedeix a la concentració de les mostres i a l’extracció del RNA per a després, a través de PCR, obtenir les unitats genòmiques per litre del Sars-Cov2 en l’aigua residual.

A Xàtiva aquestes analítiques residuals s’estan realitzant en tres zones diferenciades: el col·lector central, que ocupa la part antiga de la ciutat; el col·lector nord, que és el que ocupa a un major nombre de carrers municipi; i el col·lector oest, que realitza el servei en aquesta zona d’eixample.

«La màxima prioritat és evitar tornar a un confinament de la ciutat, per això aquest sistema és una ferramenta molt important per a poder anticipar-nos a les PCR positives», ha explicat el regidor de Sanitat José Vicente Benavent.