La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha dictat la resolució per la qual es modifiquen les habilitacions per a l’obertura comercial de diumenges i festius

Des de l’Ajuntament de Xàtiva han informat del canvi del calendari comercial davant les festes de Setmana Sant i Pasqua donat l’excepcional situació actual.

Arran la prolongació de l’Estat d’Alarma es recorda que, segons resolució de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que es va publicar en el DOGV 8664, de 25 d’octubre de 2019, Resolució de 4 d’octubre de 2019, es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020. L’article 4 de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, estableix que cada Comunitat Autònoma ha de determinar els diumenges i dies festius en els quals els comerços podran romandre oberts al públic, que no es podran limitar per davall de deu.

Els supòsits de l’antecedent, que serveixen de base per a l’habilitació de determinats diumenges i dies festius per a l’obertura comercial al públic, resulten incompatibles amb les mesures adoptades durant la declaració de l’estat d’alarma i amb la recomanació del Comité d’Emergències del Reglament Sanitari Internacional (2005), per la qual el 30 de gener de 2020, el Director General de l’Organització Mundial de la Salut va declarar el brot del nou coronavirus COVID-19 com una Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional (ESPII), ja que la seua propagació internacional suposa un risc per a la salut pública dels països i exigeix una resposta internacional coordinada.

Per tot açò, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha dictat en data 30 de març de 2020 la resolució per la qual es modifiquen les habilitacions per a l’obertura comercial de diumenges i festius durant el període corresponent a la Setmana Santa i Pasqua, sent la següent:

  • Suspendre les habilitacions per a l’obertura comercial al públic dels dies 5 d’abril, Diumenge de Rams, i 12 d’abril de 2020, Diumenge de Pasqua, per raó de tractar-se de dies de major afluència turística a la Comunitat Valenciana, en aplicació del que disposa l’article 18.1 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana, ja que durant la duració d’estat d’alarma han desaparegut totes les circumstàncies i les causes que van motivar l’habilitació inicial.
  • Habilitar el dilluns 13 d’abril, Dilluns de Pasqua, per a l’obertura comercial al públic.
  • Mantenir el dia 10 d’abril, Divendres Sant, habilitat per a l’obertura comercial al públic.

Finalitzat l’Estat d’Alarma, prèvia proposta de l’Observatori de Comerç Valencià, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, dictarà una nova resolució de modificació de la Resolució de 4 d’octubre de 2019, esmentada, per tal de complir amb les previsions de l’article 17.2 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana.