S’ha convidat a quatre empreses especialitzades que comptaran amb un preu màxim de licitació de 18.131,85 euros

La Policia Local de Xàtiva ha iniciat el procediment de contractació per a l’adquisició d’un equip cinemòmetre de radiació infraroja làser, allò que de comú es coneix com a radar. Amb tal finalitat, s’ha convidat a quatre empreses especialitzades que comptaran amb un preu màxim de licitació de 18.131,85 euros.

L’objectiu és, en primer lloc, protegir als vianants front al risc d’atropellament que generen les infraccions relacionades amb l’excés de velocitat. I, d’altra banda, es busca mantenir un control més exhaustiu sobre diverses zones del nucli urbà, amb especial implicació del nucli històric on, al risc per a la seguretat de les persones s’afegeix la problemàtica de la contaminació acústica que provoquen els vehicles en rodar sobre determinats paviments per damunt del límit de velocitat.

La disponibilitat d’equipament propi permetrà a la Policia Local incrementar els controls en vies sensibles on s’ha detectat un major risc d’atropellament. Fins ara, aquests controls s’executaven mitjançant el préstec d’un aparell radar per part de la Prefectura Provincial de Trànsit, circumstància que dificultava la regularitat periòdica dels controls. Amb la compra del nou cinemòmetre làser, aquesta tasca de seguretat viària es podrà dur a terme amb major operativitat

L’empresa subministradora haurà d’entregar el cinemòmetre, així com tots els accessoris per al seu funcionament, en un termini de tres mesos des de l’adjudicació del contracte. A més, el plec tècnic de la contractació inclou l’obligació de l’adjudicatari d’impartir un curs d’operació i maneig del radar a un mínim de 30 policies locals de Xàtiva, a càrrec de formadors degudament acreditats.

El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Xàtiva, Juan Giner, ha manifestat que la mesura es pren «a instància i petició del veïnat que se sent afectat pels continus problemes de soroll i altes velocitats en tot el nucli urbà, però sobretot al nucli antic». Escoltem a Juan Giner: