Amb aquest increment econòmic de la sentència el cost total de la infraestructura supera ja els 14 milions d’euros

L’Ajuntament de Xàtiva haurà de pagar més interessos per la construcció de la ciutat de l’esport, segons indica l’auto emès pel jutjat respecte a la liquidació final de les obres. Aquest increment esdevé com a conseqüència de que es tracta de factures comercials que en aquell moment -any 2012- no van ser abonades per l’Ajuntament, pel que degut a la llei de morositat que penalitza els impagaments, els interessos ascendeixen fins al 8%.

-Segons informa l’Ajuntament de Xàtiva, inicialment, els interessos a abonar respecte a la sentència, sumaven un total de 451.997 euros que l’Ajuntament de Xàtiva ja havia satisfet; però finalment aquests interessos seran d’un total de 750.510 euros, a petició de revisió per part de l’empresa concessionària (Acciona Infraestructuras), el que suposa un increment de quasi 300.000 euros més d’allò previst per l’Ajuntament de Xàtiva.

Amb aquesta liquidació final dels interessos, amb uns interessos del 8%, el cost final dels conceptes de liquidació d’obra, obres de reparació en garantia, obres complementàries i obres d’habilitació del «Pitch and Put» -que no s’han finalitzat»-, ascendeixen a 2,12 milions d’euros -front als 1,82 que s’havien estipulat-, pel que el cost total de la Ciutat de l’Esport superarà sobradament els 14 milions d’euros.