La inversió serà de vora 20.000 euros i s’actuarà al parc de Sariers, parc d’Anita la Comare, el passeig del Ferrocarril i la Glorieta José Espejo

L’Ajuntament de Xàtiva instal·larà nous aparells saludables destinats a la gent gran en quatre parcs de la ciutat, concretament en els ubicats a Sariers, Anita la Comare, el passeig del Ferrocarril i en la Glorieta José Espejo que es troba en construcció actualment, amb una inversió de 19.349,16 euros. 

Aquesta acció busca satisfer les necessitats de la població més major, facilitant l’accés a instal·lacions per tal d’incentivar l’activitat física i retardar així el màxim possible el deteriorament físic. Aquests parcs saludables, també anomenats Circuits Biosalusables, permeten mantenir i augmentar la mobilitat articular, millorar la força muscular, treballar la coordinació i destresa manual i visual, aconseguir una interacció social entre els usuaris i millorar les funcions cognitives, sensorials i motrius. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Xàtiva posarà a disposició de la ciutadania aparells de fàcil maneig i versatilitat, integrats en els espais d’oci de la gent gran. Entre els aparells que es col·locaran es troben volants, bicicletes el·líptiques, patins, bicicletes estàtiques, aparells adaptats d’estiraments d’esquena i dominades, i aparells adaptats de disc i pedal de braç. Aquests aparells seran de metall i amb materials resistents a la corrosió, al desgast i al vandalisme. 

Segons ha manifestat el regidor de Sanitat, José Vicente Benavent, “cada vegada existeix un major nombre de persones majors que viuen fins edat avançada, i per això és necessari facilitar i implementar instal·lacions com aquestes, per tal de motivar a la gent gran a participar en programes d’activitat física”. 

L’Ajuntament ja va col·locar aquest estiu cinc aparells bio saludables a la pedania d’Annauir, junt amb altres millores de l’espai recreatiu com ara la col·locació d’un gronxador i una malla metàl·lica.