La comissió sociocultural aprova la proposta de suspensió de la Fira i remet una declaració institucional al plenari

Amb el vot favorable de PSPV-PSOE i Ciudadanos i l’abstenció de PP i Xàtiva Unida, la Comissió Informativa Sociocultural de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat les propostes de suspensió de la Fira 2020 emeses per part dels regidors de Fira i Festes, Pedro Aldavero i del regidor de Sanitat, José Vicente Benavent, a causa de la crisi sanitària actual provocada per la COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma decretat pel Govern. En aquesta comissió estan representats tots els grups polítics municipals. 

En la proposta del regidor de Fira i Festes s’inclou la petició de que al proper plenari municipal del dissabte 30 de maig «es pose en coneixement la suspensió de la Fira d’Agost 2020, a través d’una Declaració Institucional, des de l’alcaldia, per tal de donar lectura de la mateixa en els òrgans administratius corresponents i, en tot cas, en el Plenari de l’ajuntament de Xàtiva».

Concretament, el regidor de Fira i Festes ha sol·licitat el preceptiu informe de caràcter sanitari, on s’hi formulen els arguments que, des del punt de vista de la salut pública, avalen científicament la proposta de suspensió de la Fira d’Agost de 2020. Així mateix, el regidor ha demanat al director de l’Àrea de Cultura i al tècnic de l’Arxiu Municipal de Xàtiva la redacció d’un informe de caràcter històric, on s’especifica una sèrie d’antecedents històrics d’altres anys en què no s’ha celebrat la Fira. En el document es deixa constància que la no celebració de la Fira sempre ha estat relacionada amb situacions extraordinàries de guerres, epidèmies o pandèmies, com ara les epidèmies de la pesta del segle XVI, la Guerra de Successió i la crema de Xàtiva en 1707, els terratrèmols de 1748, les epidèmies de còlera del segle XIX o la més recent, ocasionada per la Guerra Civil espanyola.

Per la seua banda, el regidor de Sanitat ha demanat que es declare institucionalment la suspensió de la Fira d’Agost de Xàtiva, corresponent a l’edició 2020, «per raons de prudència, prevenció i protecció sanitària relacionades amb la pandèmia provocada pel coronavirus, COVID-19, i s’inste l’alcalde, com a òrgan competent, a adoptar totes les resolucions i mesures que resulten pertinents per a fer efectiva aquesta decisió institucional». 

Aquesta mateixa proposta del regidor de Sanitat senyala textualment: 

«En la conjuntura actual, amb una xifra de morts i d’infectats diaris encara molt considerable, amb un futur incert sanitàriament –ja que no existeix vacuna ni tractament eficaç contra el virus, no s’acredita immunització comunitària suficient i es desconeixen els efectes del desconfinament gradual sobre la capacitat de contagi–, adoptar mesures que no estiguen alineades amb la prudència, la prevenció, la proporcionalitat, el seguiment i el monitoratge –alineades, totes aquestes, amb la salvaguarda de la salut pública de la ciutadania– constituiria un comportament irresponsable i imperdonable que el Govern de la ciutat no pot permetre, fins i tot conscient de l’intens dolor que decisions com suspendre la Fira d’Agost provoquen. 

Recomanacions d’autoritats i d’experts sanitaris, com les relatives a l’ús perenne de les mascaretes fora del domicili, l’absència d’horitzó sobre la tinença de vacuna, la manca d’immunitat generalitzada, les dificultats sociològiques per a evitar el contacte físic o la morbimortalitat del virus, fan que la conjuntura siga incompatible amb la realització d’un esdeveniment “macro”, de masses, com la Fira d’Agost».