La decisió es basarà en informes sanitaris sobre l’evolució de la pandèmia i serà debatuda en el plenari ordinari de maig

La celebració de l’edició 2020 de la Fira d’Agost de Xàtiva es debatrà en la pròxima Comissió Informativa Sociocultural de l’Ajuntament de Xàtiva, convocada per al proper dijous 21 de maig, amb la participació dels diferents grups polítics municipals. La intenció de l’equip de govern és que aquest assumpte passe després a debatre’s en el plenari ordinari del mes de maig, que tindrà lloc dissabte dia 30. 

A hores d’ara, no ha hagut cap decret municipal ni acord de Junta de Govern que signifique la suspensió de la Fira d’Agost, malgrat que totes les circumstàncies apunten cap a aquest desenllaç. En la Junta de Govern celebrada ahir, l’alcalde Roger Cerdà, en presència del regidor de Fira i Festes, Pedro Aldavero, va anunciar la intenció de l’equip de govern d’obrir un diàleg amb les forces polítiques amb representació municipal, garantint la seua participació a través de la Comissió Sociocultural, en primer terme, i elevant la qüestió al plenari, per tal que una decisió d’aquest calat compte amb la ratificació per part de l’òrgan que ostenta la màxima representació de la ciutadania de Xàtiva. 

Els tècnics municipals treballen en l’elaboració dels informes pertinents en què s’ha de basar la decisió, tenint en compte l’evolució de la pandèmia i l’evidència científica de que la congregació massiva de públic multiplica exponencialment el risc de contagi d’una malaltia que ja ha causat 39 morts en la nostra àrea de salut. A més a més, les mesures preventives i de seguretat que ordena el Govern d’Espanya fan pràcticament inviable la preparació d’un recinte que sol ocupar bona part de la ciutat i que suposa l’afluència de més de 250.000 persones any rere any. 

Prima la protecció de la salut de la ciutadania, però les conseqüències econòmiques no s’ignoren. Per això el plenari de l’Ajuntament acaba d’aprovar una modificació de crèdits del pressupost municipal i el pla director de Reactivem Xàtiva, el pla de reactivació social i econòmica de la ciutat, dotat amb 8 milions d’euros. Aquesta situació extraordinària sobre la celebració de la Fira d’Agost de Xàtiva ve motivada per la pandèmia de la COVID-19. La voluntat de l’Ajuntament de Xàtiva és fer primar la protecció de la salut del conjunt de la ciutadania, tal com ha vingut fent fins el moment actual. 

La Fira d’Agost de Xàtiva ve celebrant-se des de 1250, per privilegi de Jaume I. Amb 770 anys d’història, la Fira de Xàtiva és la més antiga de la Comunitat Valenciana i una de les més antigues d’Espanya. Cada any, més de 250.000 persones acudeixen a un esdeveniment cultural, lúdic i festiu declarat festa d’interès turístic nacional, un autèntic referent de l’estiu a la Comunitat Valenciana. 

En tota la seua llarga història, la Fira d’Agost només ha deixat de celebrar-se en circumstàncies extraordinàries de guerres, epidèmies i pandèmies. Per exemple, a partir de 1936 va deixar de celebrar-se per causa de la Guerra Civil. D’altra banda, en el segle XIX, Xàtiva va patir tres epidèmies de còlera especialment virulentes: la de 1834, la de 1855 i la de 1885. Els dos primers anys sabem de manera fefaent que no es va fer Fira per les epidèmies. La tercera es dóna per finalitzada en juliol de 1885, però no se sap amb seguretat si la Fira es va celebrar. És pràcticament segur que aquesta mateixa situació tinguera precedents en segles anteriors, però no hi ha constància documental.