El període de cremes es reinicia a partir del proper 16 d’octubre i és necessari aquest document per poder realitzar-les, que sols s’haurà de presentar una vegada

L’Ajuntament de Xàtiva ha informat que un total de 939 persones ja han fet la declaració responsable per poder efectuar les cremes de restolls a les seues explotacions agrícoles del terme municipal de Xàtiva, que es podran tornar a efectuar a partir de meitat del mes d’octubre. 

Xàtiva compta amb un Pla Local de Cremes aprovat en plenari municipal el passat any 2020 per tal de regular les condicions i normes bàsiques de les actuacions que requereixen l’ús del foc com a eina en les explotacions agrícoles de Xàtiva. La principal novetat d’aquest Pla Local és que comporta un canvi en la zonificació, en els dies de crema i en el procediment a dur a terme, ja que abans de cremar els restolls és necessari presentar l’esmentada declaració responsable al registre d’entrada de l’Ajuntament, amb la qual s’obté el permís per a cremar en els dies indicats a la zona on estiga ubicat el terreny en qüestió i dins de les condicions que exposa el Pla Local de Cremes. 

Aquesta declaració responsable, que sols s’haurà de presentar una vegada, es pot aconseguir de dues maneres: bé de forma telemàtica des de casa, accedint a la pàgina web municipal i seguint les indicacions que allí s’exposen, o bé de forma presencial a l’Ajuntament, demanant hora al departament d’Obres, Serveis Públics, Medi Ambient i Agenda de Crema de restolls. Quant a la documentació necessària per a presentar, es necessitarà junt amb la declaració responsable, la referència cadastral de la parcel·la on es pretén cremar i, en cas de no tindre-la localitzada, serà necessari indicar polígon i parcel·la. 

Quant a l’organització espacial del Pla, es diferencien dues zones: una zona de màxim risc on es troben les parcel·les agrícoles-forestals a menys de 30 metres de terreny forestal, on la crema de restes es realitzarà en foguera, i les parcel·les que es troben a menys de 15 metres de terreny forestal, que hauran de realitzar-se en un cremador agrícola degudament identificat, i la zona general amb el terreny en una zona agrícola compresa entre els 30 i els 500 metres de distància al terreny forestal. 

Cal destacar que, en aquest sentit, Xàtiva ha dividit el terme municipal en dos sectors per tal de millorar les possibilitats de distribució dels recursos preventius disponibles, aprofitant les infraestructures existents. D’aquesta manera el sector A recull la major part de les parcel·les ubicades en la part nord del terme, 

incloent els enclavaments del Realengo del Frares, Pelaire i Venta Carbonell, i queda delimitat per la CV-610 i CV-645 fins a la intersecció amb la CV-58. D’altra banda, el sector B s’estén per la resta del terme municipal cap al sud, comprenent la zona de Bixquert, Realengo de la Plana, Garrofera i Font Amarga. 

Les cremes agrícoles estaran prohibides en els següents períodes, excepte modificacions per part de la Direcció General competent: 

Entre l’1 de juny i el 16 d’octubre, entre el Dijous Sant i el dilluns de Sant Vicent, i entre els dies 17 i 19 de març. Fora d’aquest període, les cremes estaran permeses des de l’eixida del Sol i fins a les 13:30 hores, moment en què la crema ha d’estar completament extingida. Les cremes es diferenciaran en quinzenes depenent de la zona que ocupe la parcel·la al terme municipal: de l’1 al 15 de cada mes al Sector A; i del 16 a l’últim dia del mes al Sector B. 

En cas de dubte respecte als nivells d’alerta d’incendis forestals, per tal de poder efectuar les cremes, els veïns i veïnes de Xàtiva disposen de diversos mitjans pels quals informar-se com ara el 112 i la Policia Local.