El servei es presta gràcies a un conveni signat amb el Consorci de Residus

La passada setmana es van instal·lar a Xàtiva dotze nous contenidors per a la recollida separada d’oli domèstic utilitzat, un servei que es prestarà a través d’un conveni signat amb el Consorci de Residus V5 (COR) i complementarà l’actual sistema de recollida habilitat a través de la xarxa d’ecoparcs fixos i mòbils.

Aquests contenidors estaran ubicats en els següents punts: avinguda pintor Juan Francés, carrer Vicente Boix, Plaça Vicent Andrés Estellés, carrer Música Vella, carrer Germans Blasco Acevo, carrer Ramón i Cajal, carrer Padre Claret, carrer Montesa, Avinguda Selgas, carrer Carlos Sarthou, avinguda Ausiàs March i urbanització El Mistero (Bixquert).

Cal recordar que la forma correcta de dipositar l’oli domèstic usat dins dels nous contenidors és introduint-lo prèviament, i una vegada gelat, dins d’ampolles de plàstic degudament tancades.

“La generació d’olis procedents del consum domèstic suposa una problemàtica per al nostre municipi, i per això la seua recollida diferenciada contribueix a evitar les formes d’eliminació inadequades com ara el seu abocament a la xarxa de sanejament o la seua mescla amb altres fraccions de residus”, ha manifestat la regidora de Medi Ambient Reme Sinisterra.