Els bons es poden bescanviar fins el proper 15 de juny

La Junta de Govern Local del passat dilluns va aprovar l’entrega de 75.000 euros a l’Associació d’Empresaris de Xàtiva i la Costera (ADEXA), com a segona bestreta corresponent al 25% de l’import de la subvenció municipal als Bons de Comerç Local. D’aquesta manera, ADEXA podrà continuar pagant als diferents comerços de la ciutat que han presentat les factures de venda amb bons. Tal com va posar en relleu l’alcalde Roger Cerdà en un recent acte amb la Cambra de Comerç, «amb la posada en marxa dels Bons de Comerç Local, hem injectat 2,5 milions d’euros directament en els establiments de Xàtiva, entre l’Ajuntament i la ciutadania, sent la ciutat que més ajudes directes d’aquest tipus ha donat al comerç local i situant-nos com a referència per a altres municipis». 

Fins el moment, segons dades de Caixa Ontinyent i ADEXA, ja s’han consumit 8.657 bons de la cinquena fase de la campanya de Bons de Comerç Local, amb un valor final de 346.280 euros. Aquesta campanya continua activa. Els bons es poden canviar fins al pròxim 15 de juny en els establiments adherits. 

Cal recordar que el 27 de novembre de 2023 es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Xàtiva i ADEXA, en virtut del qual s’atorgava una subvenció directa a ADEXA per import de 300.000 euros, que es distribuïa a raó de 250.000 euros com a incentiu per al consum en comerços de Xàtiva i 50.000 euros com a despesa de gestió de la campanya de Bons de Comerç Local. 

L’acord entre l’Ajuntament i l’associació d’empresaris incloïa un primer pagament del 50% de la quantia prevista en el conveni, en un termini màxim de 20 dies des de la signatura d’aquest, com a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. Una vegada justificat el pagament als comerços de la bestreta concedida mitjançant certificat bancari corresponent, per tal que ADEXA disposés de crèdit suficient, es podia avançar el 50% restant pendent de pagament, amb una bestreta de fins al límit del 25% pendent del total de l’aportació municipal, que havia de ser prèviament justificada amb el pagament als comerços, mitjançant el corresponent certificat bancari, per a rebre el 25% restant en concepte de pagament final de la subvenció. 

Atés que ADEXA ha justificat el pagament als comerços de la primera bestreta, és a dir, del 50% (150.000 €), la Junta de Govern Local ha aprovat el pagament de la segona bestreta.