Actualment hi ha al voltant de 280 expedients en marxa

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat l’enviament de quasi una desena de propostes d’ordre d’execució d’obres, 6 en immobles del nucli antic i altres 3 en la zona de l’avinguda Juan Francés i carrers adjacents. Amb aquests, ja són aproximadament 280 expedients de disciplina urbanística en tramitació, la gran majoria dels quals afecten immobles situats als carrers del nucli històric.

Aquestes dades mostren la tasca que duen a terme els tècnics municipals per tal de vetllar perquè els propietaris mantinguen les seues cases en bon estat. En el que portem de 2022, s’han incoat 104 ordres d’execució d’obres i 25 expedients d’infraccions urbanístiques. Al llarg de 2020 i 2021, la xifra d’expedients de disciplina urbanística rondava els 150 casos.

Els expedients de disciplina urbanística es basen en el deure de conservació i rehabilitació per part dels propietaris de terrenys, construccions i edificis que estableix la llei. Els tècnics municipals requereixen als propietaris perquè complisquen amb la seua obligació, i que ho facen, a més a més, en condicions de seguretat, salubritat i adorn públic. Els requeriments insten als propietaris a posar en marxa els treballs i obres necessàries per a conservar o rehabilitar els immobles per tal de garantir les condicions imprescindibles d’habitabilitat, seguretat, funcionalitat o ús efectiu.

En els darrers expedients tramitats aquesta mateixa setmana, l’Ajuntament requereix actuacions tendents a pal·liar situacions de mal estat en façanes i cobertes, brutícia o falta de tancament en solars. Els terminis que se’ls dona als propietaris van des de l’ordre d’execució immediata fins als tres mesos, depenent de la gravetat de l’afectació de l’immoble.