Les ajudes van dirigides al finançament d’activitats d’interès públic realitzades per les associacions de dones de Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva ha informat de l’aprovació de la convocatòria i concessió de subvencions en matèria de Dona i Igualtat, per a aquest any 2020, amb una inversió total de 5.000 euros.

La Junta de Govern Local celebrada passat dilluns, va aprovar les bases reguladores per a les ajudes destinades a les associacions de dones de Xàtiva, que desenvolupen activitats que fomenten la igualtat i/o accions en contra de la violència de gènere. L’atorgament d’aquestes subvencions va ser aprovat per acord del plenari de la corporació municipal, el qual va ratificar l’ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Xàtiva, i es va acordar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.

Segons el Pla Estratègic, les ajudes van dirigides al finançament d’activitats d’interès públic realitzades per les associacions de dones de Xàtiva, i seran objectes d’elles els projectes i activitats que tinguen com a finalitat, reivindicar la igualtat, previndre la violència de gènere, visibilitzar les aportacions de les dones al llarg de la història, crear xarxes de comunicació i fomentar l’empoderament de les dones, informar a les mestresses de casa o promoure la protecció social, econòmica i jurídica de la dona, entre altres.

Les subvencions es destinaran a atendre despeses derivades del foment i realització d’accions de recolzament a les víctimes de gènere i d’agressions sexuals, o al foment de la cultura produïda per dones amb reivindicacions feministes, el foment de les relacions intergeneracionals entre dones, o amb altres associacions de dones del municipi, i al foment de les noves tecnologies, de la salut i d’accions formatives entre les dones.

La regidora de Dona i Igualtat Lena Baraza, ha declarat que per al govern municipal és una prioritat incentivar a les associacions de dones, per aconseguir la igualtat efectiva i el seu empoderament.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les associacions de dones sense afany de lucre que realitzen les seues activitats a Xàtiva i hauran d’estar legalment constituïdes, inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Municipals de Xàtiva, i estar composta en un 90% per dones, i en un 100% en la seua junta directiva, entre altres requisits. 

Les sol·licituds hauran de presentar-se en la seu electrònica de l’Ajuntament i dirigir-se al departament de Dona i Igualtat. La resolució de la concessió de la subvenció es comunicarà a l’associació de dones beneficiària, en el termini màxim de dos mesos, des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini per justificar l’ajuda finalitzarà el dia 15 de desembre de 2020, i s’haurà de realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament.