Finalment s’han admès un total de 149 sol·licituds, amb ajudes que oscil·len entre els 38 i els 400 euros

El passat dilluns es va aprovar en Junta de Govern la concessió de les beques transport als alumnes residents a Xàtiva que han cursat estudis universitaris de grau, formació professional de grau superior o música/dansa de grau superior fora de la ciutat durant el present curs que acaba de finalitzar.

La llista provisional es va publicar a principis d’aquest mes de juliol i es va obrir un període de 15 dies naturals per tal de presentar les al·legacions pertinents. Després de la valoració de la Comissió Tècnica, finalment han sigut un total de 149 les sol·licituds aprovades –de les 157 que es van presentar-, el que suposa una inversió total de 33.162 euros amb ajudes que oscil·len entre els 38 i els 400 euros.

Entre els motius pels quals no s’han admès algunes sol·licituds, i segons informa l’Ajuntament, es troben estar cursant un màster o un grau mitjà, estar matriculat en menys del 75% dels crèdits del curs, no presentar tota la documentació requerida o no trobar-se al corrent amb la hisenda municipal. En el cas de les sol·licituds que han estat aprovades, no és necessari presentar cap justificant o paper afegit i el pagament serà efectiu en els propers dies.

La regidora d’Educació, Lena Baraza, ha recordat que «les bases d’aquest any han estat les mateixes que els anys anteriors, i en tot moment s’ha intentat facilitar a la ciutadania el procediment per poder demanar aquestes beques, amb tota la informació al seu abast».