Aquestes contemplen l’augment de la teleassistència, ajudes als autònoms o la congelació del pagament d’impostos i tributs

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va compareixer en una inusual roda de premsa telemàtica per tal d’anunciar un Pla de Xoc amb les mesures socials i econòmiques que s’han adoptat a nivell municipal davant l’Estat d’Alarma provocat per l’emergència sanitària del Covid-19.

Pel que fa a les mesures socials, l’Ajuntament de Xàtiva ha ampliat el servei d’ajuda a domicili, amb la posada en marxa d’un nou servei d’atenció a persones grans que s’ha de sol·licitar per via telefònica (96 228 98 16), al temps que es van a reforçar els programes de menjar a casa per a aquelles famílies amb xiquets i xiquetes en risc d’exclusió.

D’altra banda, es va a incrementar la teleassistència i s’amplia el Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) a les persones majors, menors o dependents que ara estan a la cura dels seus familiars, i es reforçarà l’atenció a les persones sense sostre a Xàtiva. A més a més, es van a triplicar les partides econòmiques adreçades a emergència social, així com les partides de subvencions per a associacions que realitzen aquesta tasca i també per a les prestacions econòmiques individualitzades per a atendre la normalització d’activitat dels menors després d’aquest Estat Alarma.

Seguint amb les mesures socials, es pretén la creació d’una nova modalitat del Programa de Polítiques Inclusives per poder generar llocs de treball per part de l’Ajuntament, valorant el nombre de contractacions i la quantia de les mateixes. “La voluntat és que s’incrementen de la mateixa manera que ho faran els recursos destinats a polítiques socials”, ha explicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui també ha garantit el subministrament d’aigua i energia mitjançant la flexibilització dels recursos de la partida d’Emergència de Benestar Social.

Per últim, també s’han pres dues decisions en matèria de lloguer per als autònoms i treballadors per compte aliè que acrediten que els seus ingressos han estat reduïts en un 75% de la nòmina a causa de l’Estat d’Alarma, o bé en una facturació minvada en un 75% de mitjana en els darrers sis mesos. Es posarà en marxa un sistema de mediació entre el llogater i el llogat per a la moratòria, i en cas de no obtenir acord es procedirà per part dels Serveis Socials al pagament del 50% durant el temps de vigència de l’Estat d’Alarma, prorrogable durant dos mesos.

Mesures econòmiques

Pel que fa a les mesures econòmiques, Cerdà ha anunciat que es va a triplicar el fons de contingència que estava en vigor, que passarà de 120.000 a 360.000 euros. “Aquests diners serviran per pagar les despeses extraordinàries i aquelles que tinguen a veure amb la situació actual”, ha dit Cerdà, qui també ha destacat la incorporació de 600.000 euros de superàvit per a partides socials i despeses derivades de l’estat d’Alarma, estudiant també la incorporació de fins a 2 milions d’euros de romanent per a polítiques de reactivació econòmica. “Creguem que és absolutament necessari que per part de les administracions porten a terme aquest pla per a ajudar a les xicotetes i mitjanes empreses i al comerç de la ciutat”, ha afegit. D’altra banda, també s’acurtarà el termini de pagament als proveïdors fins als 12 dies (actualment es troba en una mitjana aproximada de 25 dies), prioritzar el pagament als proveïdors locals.

Una altra mesura important que s’ha determinat és la congelació del termini administratiu per al pagament d’impostos i taxes durant el temps que dure aquest estat d’alarma. En aquest sentit, actualment hi ha un total de 52.277 rebuts meritats (20.200 d’impost de circulació, 16.440 de fem, 330 de guals i 15.307 del segon trimestre d’aigua) que s’ajornaran fins el proper 1 de juliol en el cas dels no domiciliats, carregant-se els que sí ho estan a partir del 2 de juliol. Per últim, cal destacar que ni l’Ajuntament de Xàtiva ni Iberdrola realitzaran cap tall d’aigua o de llum per raons econòmiques durant el període de duració de l’Estat d’Alarma.

“Sabem que passem per un moment difícil, però també tenim clar que entre tots serem capaços de superar la situació. Les administracions públiques portarem a terme tota mena de mesures socials i econòmiques necessàries per superar aquesta emergència”, ha exposat Roger Cerdà, qui ha reconegut que “és prompte per a valorar les conseqüències, però s’està treballant de manera intensa per reduir l’impacte en la nostra ciutat”. L’alcalde de Xàtiva ha llançat un missatge de tranquil·litat i ha recordat a la ciutadania que ha de quedar-se a casa i seguir les indicacions de les autoritats sanitàries.

Situació a Xàtiva

L’alcalde ha recordat durant la seua compareixença amb els mitjans que les xifres i dades sobre el nombre d’infectats són competència directa de la Conselleria de Sanitat. «Les mesures de prevenció seran les mateixes hi haja els casos que hi haja, perquè és absolutament necessari dur a terme totes i cadascuna de les mesures que s’estan explicant per part de les autoritats sanitàries per prevenir aquesta malaltia”. A més a més, s’han recordat que els tractaments crònics es prolongaran automàticament durant dos mesos, pel que no serà necessari acudir a demanar les respectives receptes.

Pel que fa al control policial, ha remarcat la col·laboració i bona disposició dels veïns i veïnes, ja que des del diumenge únicament s’han imposat quatre multes. “Vull destacar el gran treball que està fent la Policia, i sobretot la conscienciació dels ciutadans i ciutadanes, que esperem que continue conforme vaja passant el temps”, ha assegurat Cerdà, qui també ha destacat l’increment dels treballs de neteja i desinfecció i el tancament dels parcs i jardins de Xàtiva. Els serveis essencials municipals, d’altra banda, es troben totalment garantits. “Hem fet grups de treball i alguns operaris es troben a casa per a estar disponibles en cas de produir-se algun incident amb la resta”, ha explicat l’alcalde de Xàtiva.

Cal recordar que les reunions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, com ara Juntes de Govern, les comissions o el propi plenari municipal, es faran de forma telemàtica mentre dure l’Estat d’Alarma, per tal de garantir els protocols sanitaris i de seguretat.