La passada setmana va tindre lloc una reunió del Consell d’Acció i Polítiques Socials en la qual van participar tots els integrants pertanyents a aquest òrgan

L’Ajuntament de Xàtiva va acollir la setmana passada una reunió del CAPS per tal de compartir les necessitats dels diferents col·lectius que treballen en projectes o actuacions d’interés general i de caràcter social amb col·lectius vulnerables de Xàtiva. 

El pressupost actual per a la realització d’aquests projectes és de 70.000 euros, xifra que s’ampliarà en el present any 2023 vora un 43% fins a arribar als 100.000 euros. A més a més, les bases de 2023 tindran com a novetat la inclusió d’atenció a la infància i adolescència, on les entitats podran presentar per primera vegada projectes educatius innovadors que faciliten la conciliació i que potencien les activitats lúdiques com recurs educatiu i creatiu en temps lliure. 

Les bases, a més, contemplen intervencions en diferents àmbits com ara les persones immigrants, refugiades o asilades, accions específiques per a dones, promoció o inserció social. També es preveuen projectes per millorar les condicions de vida de persones amb diversitat funcional o amb malalties cròniques, així com actuacions orientades a donar suport a persones i famílies cuidadores o proporcionar suport i acompanyament a persones majors, propiciant la seua participació en activitats de convivència, oci o temps lliure, o projectes per altres grups en situació de vulnerabilitat social. 

La reunió, a la qual van assistir 25 associacions locals i 5 partits polítics de la ciutat, va servir també per a informar del treball per posar en marxa el projecte dels horts socials, i també per explicar l’ampliació del total d’usuaris del programa d’estimulació cognitiva de l’Ajuntament «Mentalis», que es realitza al JOC i on actualment assisteixen diàriament al voltant de 100 persones, ampliant-se durant el mes de març en 40 persones més. 

La pròxima cita està prevista per al 5 de maig, moment en el qual tindrà lloc una reunió tècnica amb tot l’equip de benestar social i totes les associacions de la ciutat, on l’equip de treballadors i educadors socials, junt amb els psicòlegs, integradors i assessors jurídics, mostraran tot el mapa de recursos dels quals disposa l’ajuntament per compartir i coordinar tot el treball junt amb les associacions, per no duplicar accions i per tal d’afavorir unes millors condicions de vida a les persones necessitades de Xàtiva.