S’ha adjudicat a l’empresa AQLARA CICLO INTEGRAL, i els fons són procedents d’una subvenció de la Diputació de València dels projectes Smart Cities. 

L’objectiu del projecte és obtindre una millora en la gestió del servei així com la reducció de pèrdues d’aigua i consums fraudulents. Es tracta d’un contracte menor amb petició d’ofertes de tramitació ordinària i amb una durada de l’execució de 15 dies. El pressupost és de 18,131 € per a instal·lar 38 comptadors i, a més, es comptarà amb unes millores adjudicades per valor de 3.508 € corresponents a uns altres 22 comptadors addicionals. 

El contracte inclou el subministrament, preinstal·lació i instal·lació de comptadors de xorro únic, comptadors WOLTMAN i emissors de ràdio LoRaWAN technology, així com material adaptat al sistema de lectura digital del Servei d’Aigües Potables de Xàtiva, compatible amb el servei actual i la integració en la plataforma SENTILO de la Diputació de València. Escoltem el regidor d’Obres Públiques, Ignacio Reig: