La localitat compta amb un Pla Local de Cremes, el que li atorga una moratòria de tres anys per a l’aplicació de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants

Davant les informacions aparegudes en els darrers dies respecte a la crema de restes agrícoles i forestals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en matèria de prevenció d’incendis forestals, l’Ajuntament de Xàtiva ha aclarit que es podran fer cremes al terme municipal fins al pròxim 31 de maig.

La Generalitat Valenciana ha emés un comunicat en el qual indica que segons la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola i únicament podrà permetre’s amb caràcter excepcional, i sempre que es compte amb la pertinent autorització individualitzada que ho permeta.

En aquest sentit, la Conselleria d’Agricultura ha explicat que els municipis amb plans i ordenances de cremes presentats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei estatal de residus i sòls contaminants podran mantenir l’ús del foc per a eliminar les restes agrícoles en el període autoritzat (fins al 31 de maig, fins a les 13:30 hores i amb nivell de preemergència 1). L’ens autonòmic ha reconegut la potestat d’establir un període transitori de tres anys als Ajuntaments que hagen planificat amb antelació l’ús del foc en el seu terme municipal -com és el cas de Xàtiva-, a través d’autoritzacions ja existents o sol·licituds presentades prèviament a l’entrada en vigor de la norma estatal, el passat 10 d’abril.

El Pla Local de Cremes de Xàtiva es va aprovar en 2020 per tal de complir amb l’obligació legislativa i actualitzar el Pla vigent fins aleshores (que datava de 1995) per tal d’adaptar-lo a les noves circumstàncies.