S’han posat espais públics a disposició dels centres i hi haurà un reforç policial a les entrades i eixides dels col·legis

Xàtiva es prepara per a l’inici del curs 2020/2021, que comença, de manera progressiva, del 7 a l’11 de setembre. L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà va mantenir divendres una reunió amb els directors i les directores dels diferents centres escolars de la ciutat, per tal de valorar el protocol dels centres i coordinar la tornada a les aules, complementant així la tasca realitzada durant les darreres setmanes.

La regidoria d’Educació i els diferents centres educatius de Xàtiva tant d’educació infantil, primària, secundària com de batxillerat i formació professional; han mantingut un contacte directe i permanent, transmetent les demandes de cara al reforç de la prestació de serveis i a algunes tasques de condicionament i manteniment.

Durant el passat mes de juliol el servei de la brigada municipal va reubicar mobiliari dels col·legis per tal de duplicar les aules i cobrir les necessitats de cada centre educatiu, habilitant espais públics per al seu ús. A més a més, com ja es va indicar la setmana passada, s’ha ampliat el servei de neteja municipal en tots els centres educatius, responent a les necessitats de cada centre i incrementant les tasques de desinfecció, així com també hi haurà una especial atenció per part de la Policia Local a les entrades i eixides dels col·legis.

D’altra banda, des de la Generalitat Valenciana, s’han oferit recursos extraordinaris pel Covid-19 de cara a aquest curs 20/21. Xàtiva compta amb una dotació extraordinària de personal docent, amb 20 noves incorporacions, i una inversió de 128.786 euros (83.823 euros per a despeses de funcionament per la Covid-19 i 44.963 euros per a l’organització d’activitats extraescolars). A més a més, també s’ha produït la incorporació de més d’una vintena extra de monitors i monitores de menjador.

Mesures als centres

S’ha acordat a tots els centres educatius que tant les entrades i les eixides, com els patis, es faran de manera escalonada per tal d’evitar aglomeracions. En concret, depenent del centre, hi haurà entre dos i cinc moments per a les entrades i eixides i entre dos i tres torns de patis, encara que en alguns col·legis aquest serà únic, delimitant les zones.

Serà obligatori l’ús de la mascareta per als majors de 6 anys, i es realitzarà diàriament un control de la temperatura tant per a l’alumnat com per al professorat. A més a més, les classes tindran una ràtio més baixa, i tant en educació infantil com en el primer cicle d’Educació Primària els centres podran adoptar la seua organització per mitjà de grups de convivència estable o grups en els que es respecte la distància mínima interpersonal d’1,5 metres. Cal destacar també que cada centre disposarà d’un espai Covid d’aïllament per a possibles casos sospitosos de ser positius.

La Comunitat Valenciana ha estat la primera autonomia en signar un acord amb els representants educatius i en elaborar plans de contingència i instruccions de cara a l’inici de curs. Durant aquesta primera setmana de setembre s’ha habilitat un espai web informatiu (aulasegura.es) per tal de resoldre dubtes a la comunitat educatiu, així com una línia d’atenció telefònica específica.