L’Ajuntament a través d’ajudes de Diputació i Conselleria donarà resposta a qui no puga desplaçar-se amb mitjans propis

L’Ajuntament de Vallés ha posat en marxa un nou servei de transport a demanda en taxi per a veïns o veïnes que necessiten desplaçar-se a fer algun tràmit essencial, com anar a consulta mèdica, tràmit judicial, assumptes oficials o assistència a centres educatius. Cal passar per l’ajuntament i omplir una fulla de necessitat de transport, que també trobarà al web, i les funcionàries cridaran a l’empresa de taxi perquè arreplegue i torne a l’usuari segons les necessitats expressades en la sol·licitud. S’haurà de demanar justificant en el centre mèdic, educatiu o oficial on s’haja acudit. 

D’aquesta manera l’Ajuntament a través d’ajudes de Diputació i Conselleria donarà resposta a qui no puga desplaçar-se amb mitjans propis. La iniciativa pretén que viure a Vallés no supose cap mena de desavantatge.