La gent demanda majoritàriament informació sobre projectes o plans en vies de desenvolupament i sobre serveis per a millorar el benestar físic i emocional

Un total de 30 persones han realitzat l’enquesta. El 93% de la població creu que l’Ajuntament proporciona suficient informació i de forma adequada. El 97% considera que l’Ajuntament comunica els seus projectes i decisions de forma òptima. El 78% considera que l’Ajuntament compta amb ells per fer les seues actuacions. 

Per altra banda, la gent demanda majoritàriament informació sobre projectes o plans en vies de desenvolupament i sobre serveis per a millorar el benestar físic i emocional. L’Ajuntament ha manifestat que prepararà la informació i que agafarà aquestes propostes per a fer que siguen viables, tècnica i legalment.