Les obres tenen un cost de 97.102 € i comptaran amb una ajuda de 87.392 € concedida per la Diputació de València

L’Ajuntament de Vallada té previstes aquestes dues actuacions durant 2024. Les obres tenen un cost de 97.102 euros i comptaran amb una ajuda de 87.392 € concedida per la Diputació de València, la qual forma part de les subvencions REACCIONA 2023 destinada a millorar el cicle integral de l’aigua. 

D’aquesta manera s’aconsegueix materialitzar la gestió de les aigües residuals del polígon industrial de l’Antiga Estació i tenir el depòsit de Boquella en condicions sanitàries òptimes. 

El maig de 2022 es va autoritzar l’abocament d’aigües residuals del polígon industrial sector C al riu Canyoles, al seu pas per Vallada. El següent pas és posar en funcionament la depuradora que permeta la gestió d’aquestes aigües, duent a terme un sistema de recirculació i purga de fangs, una bomba d’aigua i la instal·lació d’un cabalímetre, entre d’altres. 

Pel que fa al dipòsit d’aigua potable de Boquella, aquest presenta deficiències estructurals i d’impermeabilització que cal reparar. Amb la subvenció es vol arreglar aquestes deficiències que permetran allargar la seua vida útil i evitar el deteriorament. Es pretén reparar el formigó, millorar el sistema de ventilació i la coberta existent, així com netejar i desinfectar la cisterna.