Les obres de millora de l’accés al polígon industrial de l’antiga estació amb un pressupost de 61.359 euros, concedit per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

El passat mes de juliol, l’Ajuntament de Vallada va iniciar les obres de millora de l’accés al polígon industrial de l’antiga estació amb un pressupost de 61.359 euros, concedit per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, de la Generalitat Valenciana. 

Les actuacions desenvolupades han estat, la repavimentació de l’avinguda de l’antiga estació i part del carrer de la Garba, i la senyalització i identificació dels carrers amb senyals horitzontals i verticals de tràfic, en la totalitat dels vials del polígon, zones d’aparcament, passos de vianants, encreuaments i rotondes. 

La subvenció forma part de la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023 de l’IVACE.